Sixt Cars
Solkysten
Bolig-udland
Copenhagen Car Rental
Læs Solkysten
BoConcept Mijas
AAEstates
Væksten på tre procent fortsatte
Spanien sluttede 2017 med en økono-misk vækst på 3,1 % ifølge Banco de Españas foreløbige skøn. Året blev betydeligt bedre for spansk økonomi end mange internationale organisationer havde ventet, blandt andre Valutafonden, som ved årets start nægtede at tro på regeringens optimisme og forudsagde et resultat der var 0,8 procentpoint dårligere.
2017 var tredje år i træk med en vækst på tre procent eller derover. Spanien lå i spidsen for de store industrialiserede lande, men både regeringen og de internationale organisationer mener også at der nu vil ske en vis opbremsning i væksttempoet: 2,5 % i år og 2 % i 2019, siger Valutafonden i sin seneste prognose, der imidlertid blev of-fentliggjort inden den nationalistiske krise i Katalonien tilspidsedes. Banco de Españas seneste prognose lyder på henholdsvis 2,4 og 2,1 %.
Selvom Spanien har lagt krisen bag sig, var arbejdsløsheden ved årets udgang (3,4 millioner personer) stadig forfærdelig høj. Den registrerede arbejdsløshed i INEM (Ar-bejdsformidlingen) faldt i årets løb med små 300.000 personer. En af de bedste målestok-ke for jobskabelsen er dog Seguridad Social (den offentlige syge- og pensionskasse), som sluttede 2017 med godt 600.000 nye medlemmer, den største vækst i historien bortset fra 2005, hvor væksten på mere end en million medlemmer skyldtes amnestien til de ulovlige indvandrere.
14.02.2018

L¾s Solkysten
Annoncer her!
Navarrete
Bestil Håndbog
Solkysten club

Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal